Frank Staelens

Managing Director
Whistleblowingmanagment.eu

Frank is the founder of Whistleblowingmanagement.eu, a European network of experienced whistleblower managers. In addition to impartial case handling and risk scoring, the network also offers support during investigation phases.

Frank is de oprichter van Whistleblowingmanagement.eu, een Europees netwerk van ervaren klokkenluidersmanagers. Naast onpartijdige case management en risicoscoring biedt het netwerk ook ondersteuning tijdens onderzoeksfases.